Чи будуть цього року підтоплення у Світловодську

Жителям Свiтловодська та iнших прибережних районiв Днiпра повідомили, що цьогорiч паводкiв не буде, а Кременчуцька ГЕС не планує холостих скидiв через затвори водозливної греблi. Про це зазначив головний iнженер гiдроелектростанцiї Вiктор Василенко.

«Щороку фiлiя «Кременчуцька ГЕС» ПрАТ «Укргiдроенерго» здiйснює планову пiдготовку до весняного водопiлля: перевiряються пiдйомнi механiзми, затвори i смiттєзатримуючi решiтки, здiйснюється огляд гiдротехнiчних споруд по напiрному фронту, обстежуються дамба i дренажнi канали. Ми виконали всi намiченi заходи з пiдготовки основного i допомiжного обладнання до пропуску водопiлля. Тому жителям прибережних районiв Свiтловодська та садiвникам лiво- i правобережних дiлянок не варто боятися пiдтоплень», – наголосив Василенко.

Головний iнженер також наголосив, усi гiдроспоруди мають працездатний стан, вiдповiдають проєктним вимогам i можуть виконувати своє функцiональне призначення в заданих режимах.

Читайте також